Blog over aannemers en de bouw

Artikeltje over de elektricien

De elektricien

Het is voor ons tegenwoordig heel normaal om elektriciteit in huis te gebruiken. Zonder erbij na te denken drukken wij het lichtknopje in en de lamp gaat aan. Als we een apparaat aan de praat willen krijgen, dan stoppen we de stekker in het stopcontact en het apparaat gaat werken. Toch is er, voordat wij dit konden doen, een heel proces aan vooraf gegaan om elektriciteit de woning binnen te krijgen en een leidingensysteem aan te leggen waardoor de elektriciteit door stroomt, voordat het uiteindelijk gebruikt kan worden door middel van een lichtschakelaar of stopcontact. Degene die hier verantwoordelijk voor is, is de elektricien, zoals Cees Boer bv

De taken van de elektricien

Een elektricien is verantwoordelijk dat elektriciteit een woning binnen komt en dat hij de benodigde infrastructuur in de woning aanlegt voor de elektriciteit. De elektricien is daarom veel aanwezig op bouwlocaties en dient enige bouwkundige kennis te hebben. De hele infrastructuur is vaak vastgelegd in een tekening die hij moet volgen. Ook het frezen van sleuven voor de elektriciteitsleidingen zullen door hem aangebracht moeten worden. Wanneer hij de infrastructuur heeft aangelegd dient hij de woning door te gaan en te controleren of alles naar behoren werkt. Belangrijk is daarbij de verdeling in de diverse elektriciteitsgroepen die in de woning aanwezig zijn. Een groep mag namelijk niet teveel belast worden, waardoor er kortsluiting ontstaat. De elektricien heeft dus best wel een verantwoordelijkheid, want hij kan met een goede infrastructuur brand en kortsluiting voorkomen. Maar niet alleen het aanleggen van elektriciteit is een taak van hem. Ook het onderhoud, het wijzigen van groepen of omleiden van de infrastructuur behoren tot zijn taken. Dit betekend dat hij ook verstand moet hebben hoe de infrastructuur in oude woningen loopt en met wat voor (oud) materiaal de oude woning voorzien is. Ook zal de elektricien werkzaam kunnen zijn in bedrijven, die veel met ingewikkelde elektrische installaties van doen hebben. Het zal dan vooral gaan om aansluiten, reparatie en onderhoud van deze installaties. Een elektricien die in dienst is van een elektriciensbedrijf zal van doen hebben met veel verschillende klanten die hij moet bezoeken en zal veel op de weg zijn.

Opleiding

m elektricien te worden dien je minimaal een opleiding vmbo-techniek afgerond te hebben. Vaak komt het voor dat er een leer-werk traject is, waarbij hij in de praktijk het vak kan leren. Maar er zijn nog meer mogelijkheden, vooral om hogerop te komen. Dit kan zijn door het volgen van een opleiding op mbo, hbo of universitair niveau. In dat geval mag hij zich elektrotechnicus noemen en bij een hbo en universitair opleiding ingenieur.